Dan zaštite na radu – 28. travnja

Svake se godine Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu obilježava na određenu temu. Ove godine obilježen je temom optimizacije prikupljenih podataka o sigurnosti i zdravlju na radu te njihovog korištenja, prema kampanji “Stop ozljedama na radu!”

Obilježavanje ovog dana želi podići svijest o važnosti pravilne primjene i pridržavanja propisa, korištenja zaštitnih sredstava i primjene sigurnih postupaka kako bi se smanjio rizik i broj ozljeda, profesionalnih oboljenja i smrtnih slučajeva.

Prikupljanje i obrada točnih i ažurnih podataka važna je za planiranje novih mjera radi povećanja sigurnosti na radu . Pretpostavka ove kampanje “Što je neprijavljeno ostaje nepopravljeno” ističe potrebu za osnivanjem baze o ozljedama i profesionalnim oboljenjima. Ovako će i poslodavci imati precizniji uvid u rizike poslovanja i indikatore sigurnosti poslovanja koji se mogu koristiti u donošenju odluka i planiranju zaštita na radu. Ovi podaci mogu sadržavati statistiku o ozljedama, nadzorima i slično, kao i ocjene rizika, izloženosti i listu preventivnih radnji. Oni moraju biti dostupni svima i jednostavno se komunicirati prema poslodavcima, ali i između poslodavca, stručnjaka zaštite na radu i radnika.

Najveća prepreka danas je nedostupnost takvih podataka ili njihovo nepostojanje. Ovaj problem trebalo bi riješiti na europskoj razini jer se tiče svih stručnjaka zaštite na radu. Stvaranje baze statistike ozljeda, opasnosti, primijenjenih mjera i primjera dobrih praksi, uz kontinuirano nadopunjavanje, pojednostavit će pronalazak optimalnog i najsigurnijeg rješenja za pitanje sigurnosti i zdravlja radnika.