BID Control d.o.o. modernizacijom IKT rješenja do povećane konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu

Projektom „Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke BID Control d.o.o. nabavom sofisticiranog IKT rješenja“  tvrtka BID Control d.o.o. značajno će unaprijediti svoju konkurentnost i poslovanje.

Ovim projektom, Tvrtka će uvođenjem novog specijaliziranog softvera objediniti četiri ključna poslovna procesa – Financije i računovodstvo (1), Upravljanje imovinom (2), Prodaja (3) i Marketing (4) te će nabavljati i prijenosna računala i server kako bi djelatnici Tvrtke u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu, mogli pristupiti svim potrebnim podacima što će značajno doprinijeti fleksibilnosti zaposlenika, optimizaciji i unaprjeđenju ključnih poslovnih procesa te će utjecati na učinkovitost i kvalitetu pružanja usluga kao i mogućnost izlaska na inozemna tržišta te uspostavljanje dugoročne poslovne suradnje s novim klijentima

Cilj ovog projekta je znatno unaprijediti, ubrzati i automatizirati postojeće poslovanje čime će se psoljedično povećati produktivnost rada što će otvoriti prostor za daljnji rast i razvoj poslovanja te širenje na nova tržišta.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.193.473,50 HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:  400.030,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 02.01.2020. do 02.05.2021. godine

KONTAKT OSOBA:

Enes Čejvan, direktor

Mail: enes.cejvan@bidcontrol.hr

Poveznica na relevantne internetske stranice:

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost tvrtke BID Control d.o.o.