Zaštita na radu

 

Zaštita na radu skup je tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti i štetnosti. Pojam osoba na radu odnosi se na sve zaposlene osobe, ali i na druge osobe koje obavljaju neki rad – studente, volontere, učenike na stručnoj praksi, osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i druge osobe.

Svrha zaštite na radu je stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ako se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.

Možemo Vam ponuditi usluge:

 • Izrada procjene rizika
 • Izrada procjene rizika za rad na računalu
 • Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama
 • Izrada akata i pravilnika

Za Vas provodimo sljedeća osposobljavanja zaposlenika:

 • Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način s računalom
 • Osposobljavanje zaposlenika za početno gašenje požara
 • Osposobljavanje poslodavca, odnosno ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu
 • Osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći
 • Osposobljavanje povjerenika zaposlenika

Ovlašteni smo za provođenje sljedećih ispitivanja:

 • Ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Ispitivanje parametara radnog okoliša (temperatura, vlaga, brzina strujanja zraka, buka, jakost osvijetljenja)
 • Ispitivanje ventilacijskih sustava

Za Vas pružamo i usluge vođenja zaštite na radu. Ugovaranjem vođenja zaštite na radu sve brige oko rokova i ispitivanja prepuštate nama. Mi postajemo Vaš partner i brinemo se da su sve stavke propisane Zakonom o zaštiti na radu kod Vas ispunjene, za Vas izrađujemo i pratimo potrebnu dokumentaciju te surađujemo s inspektorima u slučaju inspekcijskog nadzora.