Mišljenje Ministarstva o poslovima stručnjaka zaštite na radu

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je mišljenje glede članka 2 stavka 3 Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu te su dodatno pojasnili na što se odnose područja obrazovanja koja odgovaraju djelatnosti poslodavca.

Prema objavljenom mišljenju, stručnjak poslove zaštite na radu može obavljati pod uvjetom da je iz područja tehnčkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili ima obrazovanje iz područja koje odgovara djelatnosti poslodavca što je do sada uzrokovalo mnogim pitanjima ako su stručnjaci drugih struka od već navedenih.

Ako je stručnjak zaštite na radu ekonomske struke tada djelatnosti koje odgovaraju području obrazovanja su financijske, trgovina na veliko i malo, osiguranje, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje, istraživanje tržišta, administrativne i ostale uslužne i slične djelatnosti.

Stručnjaci pravne struke mogu raditi kod poslodavaca iz područja pravnog i poreznog savjetovanja, poslovanja nekretninama, djelatnosti osiguranja, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti.

Stručnjaci zaštite na radu struka koje nisu iz tehničkih, biotehničkih i prirodnih znanosti mogu obavljati poslove zaštite na radu kod kod poslodavaca društvenih i drugih djelatnosti, samo ako se kod njih pretežito obavljaju poslovi s niskim rizicima definirani Pravilnikom o izradi procjene rizika (prilog II).

Izvor: portal zaštite na radu – zastitanaradu.com.hr