Koje su obveze poslodavca prema Zakonu o zaštiti na radu?

Poslodavac je svaka fizička ili pravna osoba koja zapošljava jednog ili više radnika i svojim zaposlenicima dužan je osigurati uvjete za rad na siguran način. Zakon se ne odnosi na poslove Oružanih snaga RH, policijske poslove, poslove zaštite i spašavanja, poslove zaštite osoba i imovine te poslove vatrogasaca i pirotehničara.

Ono najvažnije što svaka tvrtka, udruga, obrt sa odnosom poslodavac-radnik mora imati je procjena rizika. Ona je broj jedan, a obuhvaća sustavnu analizu radnih procesa i radnih mjesta unutar tvrtke/obrta te daje prijedloge za poboljšanje sustava zaštite na radu.

Poslodavac također mora imati:

 • za svakog djelatnika uvjerenje da je položio zaštitu na radu i zaštitu od požara;
 • osobu osposobljenu za ovlaštenika poslodavca;
 • voditelja evakuacije i spašavanja;
 • povjerenika radnika (ovisno o broju zaposlenih);
 • plan i program osposobljavanja;
 • osobu osposobljenu za pružanje prve pomoći (na 20 djelatnika jedan zaposlenik);
 • ispitivanje radnog okoliša;
 • ispitivanje radne opreme (ako se u radu);
 • vježbe evakuacije i spašavanja;
 • ugovor sa medicinom rada;
 • ovisno o djelatnosti i broju zaposlenih, stručnjaka zaštite na radu ili ugovor sa ovlaštenom kontrolnom kućom.

U poslovnom prostoru trebali bi biti ispitani svi sustavi koji su ugrađeni, a odnosi se na:

 • električne instalacije (atest traje 4 godine);
 • plinske instalacije (trajanje atesta ovisi o snazi priključnog trošila);
 • plinski bojler (atest vrijedi 3 godine);
 • ventilacijski sustav (ispituje se svake godine)
 • tipkala, panik rasvjeta, plinodojava i vatrodojava (ispituju se svake godine).

Također, svaki poslovni prostor mora imati ormarić prve pomoći (sa propisanim sadržajem) kao i dovoljan broj vatrogasnih aparata.

Niste sigurni što od navedene dokumentacije morate imati?

Kontaktirajte nas!